Välkommen till hantverkaren i elteknik

Elbesiktning

Välkommen till hantverkaren i elteknik


Kontakta oss om ni vill testa er elanläggning.

Vi utför Eltest/Elbesiktning enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter till fasta priser.

När du ska köpa en fastighet, villa eller fritidshus, är det viktigt att du kontrollerar fastighetens elinstallationer.

En felaktig elinstallation, där till exempel säkringar och jordfelsbrytare inte fungerar på rätt sätt, kan innebära risk för elolycksfall eller brand.

Som ägare och innehavare av en fastighet är du också ansvarig för att elanläggningen uppfyller gällande lagstiftning.

För att veta att elinstallationerna är korrekta rekommenderas en särskild Eltest/Elbesiktning. Då kontrolleras om installationen är fackmannamässigt utförd och rätt underhållen.

Kontrollera att elarbeten är fackmässigt utförda och korrekt underhållna genom att låta en behörig Elinstallatör utföra ett Eltest/ Elbesiktning.